ترکیب سهامداران

سهام داران

مناقصات و مزایده ها
  • شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین
  • شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
  • شرکت سرمایه‌گذاری تأمین انرژی سبز کویر
  • شرکت افق تامین آب شیرین