درباره ما

افق تامین انرژی پارس در یک نگاه

شرکت خدمات مهندسی و سرمایه گذاری افق تامین انرژی پارس در سال ۱۳۹۴ و با هدف ارائه خدمات پیشرو در حوزه انرژی و با تکیه بر
قابلیتهای خود با ارائه سبد متنوعی از خدمات فنی و مهندسی و اقتصادی، تامین کالا، طرحهای سرمایه گذاری کم هزینه و پر بازده در کارخانجات
صنعتی و بررسی خود تامینی انرژی ، ممیزی انرژی در صنایع و استقرار مدیریت سیستم انرژی تاسیس شده است. این شرکت دارای رتبه ۳
بهینه سازی انرژی ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( و گواهی نامه های IMS برای سه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001 ، استاندارد
مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و استاندارد مدیریت سلامت شغلی و ایمنی را نیز دارا می باشد.

هزینههای انرژی و سهم آن در قیمت تمامشده محصول، منابع رو به پایان سوختهای فسیلی و تولید آلایندههای زیستمحیطی باعث شدهاست
که انرژی به عنوان یکی از بحرانهای اساسی قرن حاضر محسوب شود. در این راستا شرکت افق تامین انرژی پارس به عنوان یکی از شرکتهای
زیرمجموعه هلدینگ انرژی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، با اتخاذ یک سیاست واحد و منسجم در زمینه بهینه سازی و بهره وری مصرف
انرژی آمادگی دارد تا با انجام خدمات مهندسی و مشارکت در طرحهای افزایش بهرهوری مصرف انرژی در شرکتهای زیرمجموعه شستا و سایر
صنایع، واحدهای صنعتی را در جهت افزایش سودآوری و کنترل سهم هزینههای انرژی و به تبع آن ایجاد مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی
و خارجی یاری رساند.

خدمات قابل ارائه

مشاوره، مدیریت طرح، امکان سنجی، مشاوره تامین مالی و طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی طرحهای حوزه انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی

خدمات مهندسی تامین کالا، اجرای پروژه های نوسازی ، بازتوانی و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و یوتیلیتی

ارائه راهکارهای مهندسی چرخه عمر محصول

نظارت بر تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و دوره ای واحدهای یوتیلیتی نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی

ارائه راهکارهای نوسازی و ارتقاء سیستمهای اتوماسیون صنعتی(DCS - PLC - FCS ) و اجرای آنها

سرمایه گذاری و تامین مالی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و همچنین احداث نیروگاههای مقیاس کوچک

ماموریت

 • شرکتی پیشرودر زمینه خدمات فنی و مهندسی و تامین کالا و سرمایه گذاری در حوزه نیروگاههای های تولید پراکنده، بازیافت حرارت و انرژی های نو در کشور
 •  شرکت مرجع در حوزه خدمات مهندسی، مشاوره و طراحی در مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ تاپیکو و مدیریت توسعه انرژی تامین
 •  شرکتی پیشرو در زمینه نظارت بر تعمیرات و نگهداری و بهره برداری واحدهای نیروگاهی و پتروشیمی

چشم انداز

 • تمرکز بر روی زمینه های بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقا راندمان واحدهای صنعتی
 • شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی و مشارکت در احداث واحدهای تولید برق و بخار و آب شیرین در واحدهای صنعتی
 • رفع خلاء های مهندسی و تکمیل زنجیره ارزش گروه تامین در حوزه های بهینه سازی و نوسازی صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاه

اعضا هیئت مدیره

محمد یوسف روحانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
غلامحسین آبنوس
رئیس هیات مدیره
رضا شریف
نائب رئیس هیات مدیره

سهامداران

ارزش های بنیادین

 • تعهد به حفظ ذخایر طبیعی و ملی کشور
 • حفظ و صیانت از حقوق سهامدارات اصلی شرکت
 •  رشد و ارتقاء پیوسته سرمایه های انسانی سازمان
 • تعهد به الزامات زیست محیطی در طراحی ها و پروژه های اجرایی
 •  توجه جدی به اجرای طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته