بهبود کنترل توان راکتیو از طریق خازن گذاری

بهبود کنترل توان راکتیو از طریق خازن گذاری

30 بهمن 1398

حذف پدیده گذار جهت محافظت از بانکهای خازنی با مطالعه بر روی اثر پدیده گذار بر روی بانکهای خازنی موجود درپستهای برق در کارخانجات و مراکز مختلف همچون پتروشیمی ها مشخص می گردد بدلیل وجود پدیده گذار در زمان کلید زنی در به طور مثال پتروشیمی ها بانکهای خازنی موجود در کارخانه پس از مدتی تخریب و از مدار خارج ...

ادامه مطلب
نیروگاه های مقیاس کوچک

نیروگاه های مقیاس کوچک

30 بهمن 1398

به هر گونه فنآوري توليد انرژي الكتريكي در مقياس كوچك كه انرژي الكتريكي را در محل بار و يا مجاورت آن فراهم آورد توليد پراكنده گفته مي‌شود. اين فنآوري به نام‌هاي توليد در محل، توليد ادغامي و توليد نامتمركز نيز شناخته مي‌شود. طبق تعريف وزارت نيروي ايران، توليد پراكنده (مولد مقياس كوچك) به صورت زير تعريف مي‌شود: «مجموعه‌اي از دستگاه ...

ادامه مطلب