پروژه ها
Written on 06/10/1395, 12:30 by admin
بازیابی-حرارت-اتلافی در حوزه نیروگاه‌های بازیافت انرژی حرارتیWHR، از انجا که کارخانجات سیمان یکی از صنایع با مصرف سوخت بالا محسوب میگردد، مورد توجه شرکت قرارگرفت. با...
Written on 06/10/1395, 12:29 by admin
نیروگاههای-مقیاس-کوچک به هر گونه فنآوري توليد انرژي الكتريكي در مقياس كوچك كه انرژي الكتريكي را در محل بار و يا مجاورت آن فراهم آورد توليد پراكنده گفته مي‌شود. اين...