اخبار

ابلاغ قرارداد خدمات مهندسی صحه گذاری مهندسی صحه گذاری مدارک طراحی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی آبادان – فروردین 98
ابلاغ قرارداد EPC اصلاح ضریب توان کارخانه چوکا- فروردین 1398
ابلاغ انجام تهیه و تدوین مستندات زیر ساخت حوزه مناقصات (ACL /AVL) برای هلدینگ تاپیکو- اردیبهشت 1398
کانتر اختصاصی شرکت افق تامین انرژی پارس در غرفه اختصاصی تاپیکو در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز- اردیبهشت 1398
ابلاغ انجام خدمات فنی و مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب مدیریت طرح بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان- اردیبهشت 1398
ابلاغ قرارداد ارائه خدمات فنی شناسایی وضعیت توربین بخار ژنراتور شرکت چوکا- اردیبهشت 1398
خاتمه فعالیتهای پروژه امکان سنجی فنی تامین برق و حرارت و برودت شهرک سلامت خاتم – اردیبهشت 1398
برگزاری جلسه مجمع عمومی سهامداران شرکت افق تامین انرژی پارس و سود دهی شرکت در سال مالی 97 – اردیبهشت 1398
مبادله قرارداد خدمات نظارت بر بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه حرارتی طوس خرداد 1398
ابلاغ خدمات نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه خلیج فارس – تیر 1398
برگزاری جلسه اختتامیه تحویل دائم پروزه اتوماسیون ، ایمنی، اعلام و اطفا پتروشیمی فارابی در بندر ماهشهر – تیر 1398
ابلاغ قرارداد فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC – تیر 1398
معارفه جناب آقای مهندس کوروش نفیعی به عنوان مدیر عامل جدید هلدینگ انرژی تأمین و تودیع جناب آقای مهندس افسر - مرداد1398
تغییر ترکیب سهامداران شرکت افق تامین انرژی پارس – مرداد 1398
ابلاغ مجوز احداث نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار از سوی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی- شهریور 1398

ابلاغ قرارداد خدمات فنی و مهندسی بروز رسانی طراحی کارخانه  دوده صنعتی پارس – مهر 98 

ابلاغ قرارداد خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات ، بهره برداری و نوسازی نیروگاه تبریز- آبان 98 (جزئیات خبر)

ابلاغ قرارداد خدمات مشاوره و تهیه شناسنامه فنی و مالی طرح های نوسازی پتروشیمی آبادان (آذر98)

تودیع و معارفه اعضاء هیات مدیره شرکت افق تامین انرژی پارس -آذر 98 ( در تاریخ 98/09/09 و با حضور مدیر عامل محترم شرکت، معرفی جناب آقای مهندس غلامحسین آبنوس و دکتر مهدی نوبخت به عنوان اعضا جدید هیات مدیره صورت گرفت و از خدمات ارزشمند جناب آقای مهندس پویا انصاری مهر و مهندس علی کدخدا شهریاری تقدیر به عمل آمد. همچنین در این جلسه آقای مهندس غلامحسین آبنوس به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید)