خدمات فنی،مهندسی وطراحی

ممیزی و مدیریت مصارف انرژی شیمی تکس آریا

فعالیتهای انجام شده در این پروژه  ممیزی و مدیریت مصارف انرژی شیمی تکس آریا  …

خدمات مهندسی، طراحی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک شرکت Examon اتریش

فعالیتهای انجام شده در این پروژه •پروژه خدمات مهندسی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک  اخذ…

خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی فارابی

 فعالیتهای انجام شده در این پروژه  مهندسی سیستم ایمنی و بارگیری مخازن پتروشیمی فارابی  بررسی…

خدمات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه مات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان  تهیه WBS و…

خدمات مهندسی اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین فن آوران

فعالیتهای انجام شده در این پروژه     انجام مشاوره در ارزیابی تهیه اسناد مناقصه…

خدمات مهندسی آب شیرین کن کرگان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه                   …

خدمات مشاوره مهندسی به هلدینگ تاپیکو

مفاد اصلی خدمات به هلدینگ تاپیکو امکان سنجی فنی و اقتصادی شناسایی، تعریف و بررسی…

اصلاح ضریب توان رآکتیو پتروشیمی غدیر

    مشخصات طرح شرح پروژه: با طراحی ، خرید و نصب سیستم فیلتر بالاگذر…