مشخصات طرح :

  • ظرفیت تقریبی نیروگاه: 6/5 مگاوات
  • مدت اجرا : 18 ماه

 

مزایای مهم :

- تولید برق از حرارت اتلافی

کاهش مصرفآب مورد نیاز برای کاهش دمای هوای خروجی کوره