پروژه ها

لیست منتخب پروژه ها

 1. خدمات مميزي و مديريت مصرف انرژي شيمي تکس آريا
 2. طراحي، خريد ، نصب و راه اندازي سيستم فيلتر بالا گذر و جبران ساز توان راکتيو پتروشيمي غدير
 3. پايش مستمر راندمان نيروگاه طوس مربوط به شرکت افق طوس
 4. شناخت مصارف داخلي نيروگاه طوس مربوط به شرکت افق طوس
 5. بهبود و ارتقاي راندمان سيستم خنک کن نيروگاه حرارتي طوس
 6. انجام خدمات مشاور مهندسي تامين آب هرمز ابدال - افق پارس
 7. بررسي و صحه گذاري مدارک مهندسي تصفيه خانه آب، تهيه الزامات و مدارک لازم جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکار-افق طوس
 8. بررسي ، طراحي، و انتخاب تامين کننده تجهيز و نظارت بر اجراي سيستم آتش نشاني ساختمان انبار مالک
 9. نظارت بر بهره‌برداري، تعميرات و نگهداري نيروگاه حرارتي طوس-افق پارس
 10. خدمات مهندسي و توسعه چهار سايت فتوولتائيک شرکت مهرسان نوين پارس
 11. بررسي و صحه‌گذاري مدارک مهندسي پروژه فتوولتائيک اردکان
 12. قرارداد ارزيابي کيفي و ليست مشاورين و اسناد مناقصه و انتخاب مشاورEPCF طرح پترواولفين
 13. قرارداد خدمات مشاوره سيستم آتش نشاني مخازن ذخيره سازي پتروشيمي فارابي
 14. قرارداد خدمات مهندسي نيرو تراز پي ريز
 15. خدمات مهندسي و مشاوره عقد قرارداد خريد تضميني و بررسي و صحه گذاري مدارک مهندسي پروژه فتوولتائيک - آواي آرماني پديده
 16. انجام خدمات مهندسي و مشاوره کک طبس
 17. انجام خدمات مهندسي سيکل ترکيبي گل گهر
 18. انجام خدمات مهندسي سيکل ترکيبي بلوک 2 سمنان
 19. انجام خدمات مهندسي توسعه بخار نيروگاه گازي شاهرود
 20. توسعه بخش بخار نيروگاه گازي سمنان
 21. نظارت طوس تا پايان 97 - 620083
 22. طراحی ساختار تامین انرژی برق، تولید بخار و سرمایش شهرک سلامت خاتم(مجموعه بیمارستانی) مانا (گروه ماندگار نيک آواي ايرانيان)
 23. اصلاح ضریب توان کارخانه چوکا به روشEPC
 24. خدمات مهندسی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی آبادان
 25. انجام مناقصه فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC
 26. نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه طوس
 27. نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه برق خلیج فارس
 28. تهیه و تدوین مستندات زیر ساخت حوزه مناقصات هلدینگ تاپیکو
 29. خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب مدیریت طرح بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان
 30. ارائه خدمات فنی شناسایی وضعیت توربین بخار - ژنراتور شرکت چوکا