خدمات نظارت بر O&M

نظارت بر نیروگاه گازی خلیج فارس

 

نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیمه اساسی و اساسی نیروگاه حرارتی طوس

فعالیتهای انجام شده و در حال انجام در این پروژه:

بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری
نظارت بر امور مرتبط با بازرگانی
انبار قطعات
ارزیابی، تأمین و کیفیت سوخت
پروژه های بهینه سازی
نظارت بر نت، مستند سازی و آرشیو

طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق انبار لوازم یدکی و مواد شیمیایی نیروگاه طوس

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

طراحی سیستم اعلان
استعلام از پیمانکاران
برگزاری مناقصه
بررسی پیشنهادات سازندگان
عقد قرارداد(در دست انجام)

خدمات مهندسی و نظارت بر احداث واحد RO نیروگاه طوس

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

بازدید از واحد و بررسی چیدمان تجهیزات
بررسی تجهیزات انبار شده در نیروگاه
بررسی نیاز نیروگاه به آب خام
بررسی اقتصادی احداث واحد جدید
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

پایش مستمر Asset های نیروگاه طوس

سیستم مانیتورینگ جامع داراییهای هلدینگ انرژی :
با نصب این سامانه، پایش کلیه فرآیندها و سیستم های نیروگاهی و طرحهای تصفیه و یا تولید آب شیرین با رویکرد مونیتورینگ پارامترهای مرتبط با تولید، مصرف و همچنین مشاهده اطلاعات مربوط به تعمیرات و نگهداری در آنها به شکل آن لاین و در محل هلدینگ میسر شده است.

پایش مستمر Asset های نیروگاه طوس

30 بهمن 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.