پروژه ها

نیروگاه WHR فارس نو

پروژه های مشاوره، مهندسی و نظارتی

خدمات ممیزی و مدیریت مصرف انرژی

خاتمه یافته

پایش مستمر راندمان نیروگاه طوس

خاتمه یافته

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم فیلتر بالا گذر و جبران ساز توان راکتیو

خاتمه یافته

شناخت مصارف داخلی نیروگاه طوس

خاتمه یافته

مطالعه امکانسنجی بهبود و ارتقای سیستم خنک کن نیروگاه طوس

خاتمه یافته

طراحی پایه و تفصیلی سیستم‌های جانبی و ساختمانی آب‌شیرین‌کن کرگان

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و صحه‌گذاری مدارک تصفیه‌خانه Ro نیروگاه طوس

خاتمه یافته

مشاوره و مدیریت طرح نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و طرح‌های نوسازی نگهداری نیروگاه حرارتی طوس

خاتمه یافته

خدمات مهندسی، امکان‌سنجی، طراحی مفهومی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک

خاتمه یافته

خدمات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین ماهشهر

خاتمه یافته

خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی و نظارت بر اجرای تکمیل و به‌روزرسانی سیستم ایمنی و آتش‌نشانی مخازن ذخیره‌سازی پتروشیمی فارابی

خاتمه یافته

خدمات فنی، مهندسی، مشاوره و نظارت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

خاتمه یافته

خدمات مشاوره و مهندسي قرارداد مادر تاپیکو (شامل دستورکارهای شماره 1و2 و3و4)

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و مشاوره عقد قرارداد تضمینی و بررسی و صحه گذاری مدارک مهندسی پروژه فتوولتائیک

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه بازیافت حرارت کک طبس

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر

خاتمه یافته

خدمات امکان سنجی مقدماتی بلوک 2 سیکل ترکیبی سمنان

خاتمه یافته

مشاوره و مدیریت طرح نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و طرح‌های نوسازی نگهداری نیروگاه حرارتی طوس

خاتمه یافته

طراحی ساختار تامین انرژی برق، تولید بخار و سرمایش شهرک سلامت خاتم

خاتمه یافته

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم فیلتر بالا گذر و جبران ساز توان راکتیو( بخش خدمات)

خاتمه یافته

الحاقیه بررسی و صحه‌گذاری مدارک مهندسی پروژه فتوولتائیک اردکان

در حال اجرا

مشاوره و مدیریت طرح نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و طرح‌های نوسازی نگهداری نیروگاه حرارتی طوس

در حال اجرا

خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب مدیریت طرح بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

خاتمه یافته

تهیه و تدوین مستندات زیر ساخت حوزه مناقصات هلدینگ تاپیکو

خاتمه یافته

خدمات صحنه گذاری مهندسی و برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان

خاتمه یافته

خدمات مهندسی بروزرسانی مدارک طراحی و نقشه های فرایندی و ایمنی دوده صنعتی پارس

در حال اجرا

مشاوره و مدیریت طرح نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و طرح‌های نوسازی نگهداری نیروگاه برق خلیج فارس

در حال اجرا

مشاوره و مدیریت طرح نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و طرح‌های نوسازی نگهداری نیروگاه برق تبریز

در حال اجرا

خدمات مشاوره تدوین شناسنامه فنی و مالی توجیه طرح های افزایش سرمایه

در حال اجرا

خدمات مشاوره و تکمیل مهندسی BMS ساختمان بورس

در حال اجرا

مطالعات فنی و اقتصادی بازتوانی نیروگاه حرارتی توس

در حال اجرا

خدمات مهندسی و مشاوره سیستم ایمنی مخازن شیمی بافت

در حال اجرا

مطالعات فنی و اقتصادی انتقال کارخانه پولیکای ساوه به آبادان

در حال اجرا

خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

خاتمه یافته

خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان

خاتمه یافته

پروژه های سرمایه گذاری، احداث و اجرایی