پروژه ها

لیست پروژه های انجام شده 

نیروگاه WHR فارس نو

لیست منتخب پروژه‌ها

خدمات مميزي و مديريت مصرف انرژي شيمي تکس آريا

بهبود و ارتقاي راندمان سيستم خنک کن نيروگاه حرارتي طوس

پايش مستمر راندمان نيروگاه طوس مربوط به شرکت افق طوس

شناخت مصارف داخلي نيروگاه طوس مربوط به شرکت افق طوس

طراحي، خريد ، نصب و راه اندازي سيستم فيلتر بالا گذر و جبران ساز توان راکتيو پتروشيمي غدير

خدمات مهندسي و توسعه چهار سايت فتوولتائيک شرکت مهرسان نوين پارس

قرارداد ارزيابي کيفي و ليست مشاورين و اسناد مناقصه و انتخاب مشاورEPCF طرح پترواولفين

نظارت بر بهره‌برداري، تعميرات و نگهداري نيروگاه حرارتي طوس-افق پارس

بررسي ، طراحي، و انتخاب تامين کننده تجهيز و نظارت بر اجراي سيستم آتش نشاني ساختمان انبار مالک

طراحی ساختار تامین انرژی برق، تولید بخار و سرمایش شهرک سلامت خاتم(مجموعه بیمارستانی) مانا (گروه ماندگار نيک آواي ايرانيان)

خدمات مهندسي و مشاوره عقد قرارداد خريد تضميني و بررسي و صحه گذاري مدارک مهندسي پروژه فتوولتائيک - آواي آرماني پديده

بررسي و صحه گذاري مدارک مهندسي تصفيه خانه آب، تهيه الزامات و مدارک لازم جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکار-افق طوس

انجام خدمات مهندسي سيکل ترکيبي گل گهر

قرارداد خدمات مهندسي نيرو تراز پي ريز

بررسي و صحه‌گذاري مدارک مهندسي پروژه فتوولتائيک اردکان

انجام خدمات مهندسي و مشاوره کک طبس

انجام خدمات مشاور مهندسي تامين آب هرمز ابدال - افق پارس

انجام خدمات مهندسي سيکل ترکيبي بلوک 2 سمنان

انجام خدمات مهندسي توسعه بخار نيروگاه گازي شاهرود

توسعه بخش بخار نيروگاه گازي سمنان

ارائه خدمات فنی شناسایی وضعیت توربین بخار - ژنراتور شرکت چوکا

نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه طوس

نظارت بر بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه برق خلیج فارس

تهیه و تدوین مستندات زیر ساخت حوزه مناقصات هلدینگ تاپیکو

خدمات فنی و مهندسی برگزاری مناقصه انتخاب مدیریت طرح بازسازی واحد 600 پتروشیمی آبادان

قرارداد خدمات مشاوره سيستم آتش نشاني مخازن ذخيره سازي پتروشيمي فارابي

اصلاح ضریب توان کارخانه چوکا به روشEPC

خدمات مهندسی کمپرسورهای گازکوب پتروشیمی آبادان

انجام مناقصه فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC

نظارت طوس تا پايان 97 - 620083