نیروگاه های مقیاس کوچک

به هر گونه فنآوری تولید انرژی الکتریکی در مقیاس کوچک که انرژی الکتریکی را در محل بار و یا مجاورت آن فراهم آورد تولید پراکنده گفته می‌شود. این فنآوری به نام‌های تولید در محل، تولید ادغامی و تولید نامتمرکز نیز شناخته می‌شود.

طبق تعریف وزارت نیروی ایران، تولید پراکنده (مولد مقیاس کوچک) به صورت زیر تعریف می‌شود:

«مجموعه‌ای از دستگاه ها و یا تاسیسات تولید برق است که اتصال آن به شبکه توزیع محل اتصال از نظر فنی امکان پذیر باشد و ظرفیت عملی تولید آن در محل اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد».

نیروگاه های مقیاس کوچک

از مهم‌ترین عوامل گرایش به تولید پراکنده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

از رایج‌ترین منابع تولید پراکنده‌ی مورد استفاده می‌توان به توربین‌های گازسوز، موتورهای گازسوز، پیل‌های سوختی، توربین‌های بادی، سلول‌های فوتوولتاییک، میکروتوربین‌ها و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی اشاره نمود.

نیروگاه های مقیاس کوچک

منابع تولید پراکنده را می‌توان بر اساس فنآوری ساخت و چگونگی تولید انرژی الکتریکی به‌صورت زیر دسته‌بندی نمود: