خدمات مشاوره فنی و اقتصادی

خدمات امکان سنجی و طراحی پایه نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

شبیه‌سازی سیکل آب و بخار نیروگاه

محاسبه انرژی الکتریکی متوسط تولیدی در هرسال

کمک به انعقاد قرارداد با مشاور موضوع فراخوان

امکان‌سنجی نیروگاه در دو بخش فنی و اقتصادی

کلاس: F و یا H

تامین مالی:صندوق توسعه یا فاینانس

30 بهمن 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.