خدمات فنی،مهندسی و طراحی

ممیزی و مدیریت مصارف انرژی شیمی تکس آریا

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

تعیین نقاط اندازه گیری

برنامه ریزی برای آماده سازی نقاط

رفع موانع اندازه گیری

شناسایی تجهیزات مصرف کننده انرژی

کنترل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری محلی

خدمات مهندسی، طراحی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک شرکت Examon اتریش

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

اخذ استعلام های مربوط به ظرفیت های خالی پست های موجود
ثبت شرکت های معرفی شده در سامانه ساتبا
بازدید میدانی از تمامی چهار ساخت گاه با لقوه و ارائه گزارش مرتبط
گزارش میدانی از زمین مناسب برای هر ساختگاه با پارامتر های کلیدی انتخاب ساختگاه
ارائه گزارش های شبیه سازی با نرم افزار PVSyst
ارائه گزارش رتبه بندی سایت های بازدید شده
ارائه طرح های توجیهی فنی اقتصادی برای طرح های منتخب

خدمات مهندسی، طراحی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک شرکت Examon اتریش

خدمات مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی سیستمهای TGS ، F&G، FFو ایستگاههای بارگیری مخازن دهگانه پتروشیمی فارابی

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

بررسی مستندات پتروشیمی و اعلام نواقص
طراحی مدارک DikeWall
ارسال مدارک متره و برآورد DikeWall
طراحی مفهومی سیستم بارگیری و سیستم ایمنی
طراحی مفهومی سیستم F&G
ارسال مدارک پایه فرآیندی بارگیری
ارسال مدارک تفصیلی F&G
تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی و CBS

خدمات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

تهیه WBS و شکست کار پروژه بر اساس شرح خدمات قرارداد EPC

پیمانکار

تهیه لیست مدارک پایه ، تفصیلی و خرید برای کارفرما جهت پایش بهتر

پیمانکار در بخش مهندسی

بررسی زمانبندی پروژه و پیشنهاد توالی ارسال مدارک مهندسی و انجام

فعالیتهای ساخت و اجرا به پیمانکار

بررسی مدارک مهندسی پیمانکار

تهیه CBS قرارداد

پایش صورت وضعیتهای پیمانکار

مات مهندسی نیروگاه ده مگاواتی اردکان

خدمات مهندسی اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین فن آوران

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

انجام مشاوره در ارزیابی

تهیه اسناد مناقصه

کمک به انعقاد قرارداد با مشاور موضوع

فراخوان

تهیه شرح کار مشاور مذکور

خدمات مهندسی اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی طرح پترو الفین فن آوران

خدمات مهندسی آب شیرین کن کرگان

فعالیتهای انجام شده در این پروژه:

بررسی و صحه گذاری مدارک پیمانکار اولیه

بازرسی از تجهیزات بنا به درخواست کارفرما

طراحی مدارک BOP

مدارک سیویل وساختمان کل کارخانه

مدارک پایپینگ انتقال آب

مدارک برق BOP

بررسی مدارک خرید

بررسی نقشه های ساخت پیمانکاران اجرایی

خدمات مشاوره مهندسی به هلدینگ تاپیکو

مفاد اصلی خدمات به هلدینگ تاپیکو:

  • امکان سنجی فنی و اقتصادی
  • شناسایی، تعریف و بررسی طرحهای توسعه ای کارخانجات
  • مهندسی سیستمهای بهینه سازی مصارف انرژی
  • مهندسی سیستمهای ایمنی، آتشنشانی،F&G
  • مهندسی سیستمهای مدیریت ساختمانهای غیر صنعتی (BMS)
  • نظارت کارگاهی، نظارت بر بهره برداری،تعمیرات و نگهداری

اصلاح ضریب توان رآکتیو پتروشیمی غدیر

مشخصات طرح:

شرح پروژه: با طراحی ، خرید و نصب سیستم فیلتر بالاگذر و جبران ساز توان رآکتیو، هزینه ماهانه تحمیل شده به کارخانه بابت توان راکتیو و خارج شدن از مدار بانکهای خازنی در کارخانه پتروشیمی غدیر ماهانه صرفه جوئی قابل ملاحظه ای ایجاد میگردد.

استراتژی:طرح توسعه کسب و کار مصوب هیئت مدیره افق تامین

محل احداث طرح:پتروشیمی غدیر – منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

EPC :روش اجرا

هزینه تقریبی اجرای طرح : 6/1میلیارد ریال

نحوه تامین مالی:منابع کارفرما

اقدامات انجام شده:

اتمام طراحی
اتمام خرید تجهیزات و حمل به سایت
پایان مرحله نصب و راه اندازی

 

30 بهمن 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.