پروژه نیروگاه12مگاواتی شهرک صنعتی گرمسار

2 مگاوات به صورت صد درصد آورده سهامدار

10 مگاوات از محل منابع صندوق توسعه ملی و یا وام ریالی و یا آورده نقدی

اهم فعالیت های انجام شده

  • اجرای عملیات اصلاح فیدر پست
  • تهیه گزارش امکان سنجی احداث 10 مگاوات فاز 2 جهت اخذ تایید شستا
  • پیگیری اخذ وام ریالی از بانک شهر
  • اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع
  • انعقاد قرارداد EPC با صانع شرق
  • ایجاد انشعاب گاز و احداث ایستگاه گاز
  • اخذ موافقتنامه احداث جدید
  • اصلاح ECA