رئوس فعالیت های قابل رائه در این حوزه به شرح زیر می باشد

بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری

طراحی سیستم اعلان

بازدید از واحد و بررسی چیدمان تجهیزات

در حال حاضر شرکت افق تامین انرزی پارس خدمات مشاوره نظارت بر تعمیرات و امور بازرگانی مربوط به تامین کالای نیروگاه های حرارتی تبریز و طوس و همچنین نیروگاه گازی خلیج فارس را در دست اقدام دارد. همچنین استقرار سامانه پایش مستمر نیروگاه های در حال بهره برداری مبتنی بر سامانه SKADA در چارچوب خدمات قابل ارائه شرکت در این حوزه بوده که به عنوان مثال به پیاده سازی سامانه پایش مستمر نیروگاه طوس می توان اشاره نمود.