خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرح جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی اردکان