خدمات مهندسی، امکان‌سنجی، طراحی مفهومی و توسعه چهار سایت فتوولتائیک