• 021-88567847
  • info@otepco.com​

برگه: پارس در یک نگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرکت افق تامین انرژی پارس به عنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه انرژی و زیر مجموعه هلدینگ انرژی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با فعالیت در زمینه های انجام خدمات مشاوره فنی، اقتصادی، طراحی، نظارت، سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری واحدهای نیروگاهی، صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی در حال فعالیت می باشد و با سازماندهی مناسب اقدام به ارائه خدمات موثربا رویکرد حصول کیفیت بهتر و جلب رضایت روزافزون مشتریان خود در عرصه صنایع داخلی و بین المللی نموده است در این راستا خط مشی جهت گیری ها و اهداف اصلی خود را مبتنی بر نظام مدیریت یکپارچه و بر اساس موضوعات زیر قرار داده است:


 ۱-ارتقاء رتبه و افزایش حجم  قراردادهای شرکت بر اساس ارتقاء مستمر کیفیت و سطح خدمات و انجام تعهدات و انتظارات طرف های قرارداد


 ۲- مدیریت اثر بخش سرمایه های انسانی از طریق جذب، بکارگیری و مشارکت افراد متعهد و متخصص، آموزش موثر و مستمر به منظور ارتقاء دانش ، مهارت و توسعه کارکنان مبتنی بر ارزیابی و رتبه بندی


 ۳- پیشگیری از بروز هرگونه نقص و نارسایی در فرآیند ارائه خدمات


 ۴- ارتقاء آموزش کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارکنان شرکت


 ۵- ایجاد محیطی ایمن و سالم به منظور حفظ نشاط و سلامت همکاران


 ۶- شناسایی و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی کاربردی و الزامات قراردادی در حوزه کیفیت، ایمنی و سلامت کار و محیط زیست

 

در این راستا شرکت افق تامین انرژی پارس به منظور حصول اطمینان اثر بخش این نظام، اقدام به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS ( مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی) بر اساس استانداردهای بین المللی ISO ( ISO45001:2018 و ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015 ) نموده است. این سیستم حرکت همسو و یکپارچه در مسیر جهت گیری های فوق را تعریف، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و کنترل می کند.
ما خویش را به رعایت الزامات و منویات این سیستم متعهد و مسئول می دانیم و معتقدیم ارائه خدمات حرفه ای و رضایت بخش به کارفرمایان و مشتریان محترم، تنها از این طریق امکان پذیر است. اینجانب به اجرا و اثربخشی این سیستم نظارت خواهم داشت و از بهبود مستمر آن حمایت می کنم.