• 021-88567847
  • info@otepco.com​

پیشرفت ۱۶ درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

پیشرفت ۱۶ درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

پیشرفت ۱۶ درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

فاز دوم نیروگاه کوچک مقیاس ۱۲مگاواتی گرمسار به میزان ۱۰ مگاوات، تاکنون با پیشرفت ۱۶.۵۹ درصدی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت افق تأمین انرژی پارس؛ محسن فرد افشار در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مرحله ساخت نیروگاه گرمسار گفت: مطالعات نیروگاه گرمسار از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و مقرر شد ابتدا در فاز نخست یک واحد نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک صنعتی گرمسار به صورت EPC احداث شود و در فاز دوم طرح توسعه آن به ۱۲ مگاوات صورت افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این طرح از محل اخذ تسهیلات و سهاداران تامین می‌شود تصریح کرد: فاز دوم نیروگاه کوچک مقیاس ۱۲مگاواتی گرمسار به میزان ۱۰ مگاوات، تاکنون با پیشرفت ۱۶.۵۹ درصدی همراه بوده است.

فرد افشار از دلایل انتخاب گرمسار برای احداث نیروگاه گفت: ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌتی ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺳﻤﻨﺎن، دارای ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒی است که اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت CHP را در آﻳﻨﺪه دارد.

وی ادامه داد: ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺎز ﻛﻤﺘﺮ از ۵۰ ﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳتی ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی ۷ ﺳﺎل می‌ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ۲۰۰۰ ﻣﺘﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن داده میﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه، ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎتی برای آن ﻟﺤﺎظ شده اﺳﺖ.

مدیر عامل شرکت افق تأمین انرژی پارس افزود: در این نیروگاه تلاش شده تا از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود بطوریکه، هیتر u  شکل چرخش آب مولد CG170، فیلتر هوای اینتک ورودی، میله استرودر و سایر متعلقات مربوطه به میکسر مولد CG170، بازیابی سیم‌پیچی روتور مولد CG170 و  لرزه گیر اصلی ورودی میکسر از موارد بومی سازی شده در این نیروگاه است.

انتهای خبر/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی ها

سوالی دارید ؟

کارشناسان و مشاوران ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند.
  • 021-88565521-88565022​
  • info@otepco.com